back to home dude

Nhảy lên nào Jim

Nhảy lên nào Jim

về Nhảy lên nào Jim

Nhảy lên để nhặt tất cả các món đồ. Nhớ là đừng đụng đầu vào những cột sắt đấy nhé.