back to home dude

Nhảy Dù Tuyệt Đỉnh

Nhảy Dù Tuyệt Đỉnh

về Nhảy Dù Tuyệt Đỉnh

Đánh bại những đối thủ của bạn bằng cách bung dù càng muộn càng tốt. Nhưng đừng bung quá muộn, vì nếu vậy bạn sẽ chết!