Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn


Nhảy dù

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi nhảy dù hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 4Những trò chơi nhảy dù khác nhau, ví dụ như Người nhảy dù & The Para Trooper . Bay vút qua bầu trời trong trò chơi nhảy dù này. Hãy cố gắng hạ cánh gần những mục tiêu và nhớ hãy dàn dù ra kịp giờ!
Gửi phản hồi