Thể loại thấp hơn

Nhảy dù Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi nhảy dù hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 5Trò chơi nhảy dù khác nhau, ví dụ như Người nhảy dù & Cừu Para. Bay vút qua bầu trời trong trò chơi nhảy dù này. Hãy cố gắng hạ cánh gần những mục tiêu và đừng quên bung dù ra đúng thời điểm!
Kỹ năng

Gửi phản hồi