back to home dude

Nhặt và đào: phần 3

Nhặt và đào: phần 3

về Nhặt và đào: phần 3

Hãy dùng thang và rìu để vượt qua các cửa chơi. Bạn chỉ có thể dùng mỗi thang 1 lần.