back to home dude

Nhặt và Đào 3

Nhặt và Đào 3

về Nhặt và Đào 3

Khám phá những bí mật bị ẩn giấu của những hầm mỏ này. Thu thập những dụng cụ và thang vì chúng sẽ trở nên có ích sau này. Bạn sẽ giải mã được bí ẩn chứ?