back to home dude

Nhật kí người lính

Nhật kí người lính

về Nhật kí người lính

Bạn có thể trốn thoát khỏi cơ sở của kẻ địch không? Hãy nghĩ ra những cách giải đố thông minh và không để bị bắt bởi quân lính nhé!