back to home dude

Nhặt kẹo

Nhặt kẹo

về Nhặt kẹo

Hãy ăn thật nhiều kẹo trong lúc chạy. Bạn sẽ giành được càng nhiều điểm nếu bạn ăn nhiều. Đôi khi bạn cũng phải nhảy và đừng để đâm vào những cây ghim nguy hiểm.