back to home dude

Nhào lộn trong vụ sạt lở tuyết

Nhào lộn trong vụ sạt lở tuyết

về Nhào lộn trong vụ sạt lở tuyết

Hãy lên ván trượt và trượt xuống núi trong khi tuyết đang lở ngay phía sau bạn. Hãy thể hiện các pha nhào lộn và thu thập thật nhiều đồng xu. Dùng tiền kiếm được để mua ván mới và các nhân vật mới.