back to home dude

Nhanh chân trốn thoát: Tàu hải tặc

Nhanh chân trốn thoát: Tàu hải tặc

về Nhanh chân trốn thoát: Tàu hải tặc

Bạn bị nhốt trong một căn phòng! Lối duy nhất để thoát ra là chiếc cửa đã bị khóa! Quan sát xung quanh và tìm chiếc chìa khóa để tìm lại tự do!