back to home dude

Nhân viên phục vụ cửa hàng ăn uống

Nhân viên phục vụ cửa hàng ăn uống

Về Nhân viên phục vụ cửa hàng ăn uống

Phục vụ những thực đơn đặt ăn trưa càng nhanh càng tốt. Bạn có thể điều chỉnh cấp độ khó.