back to home dude

Nhân vật Hubo

Nhân vật Hubo

về Nhân vật Hubo

Hub đã tẩu thoát và cảnh sát muốn tìn bắt hắn. Giúp hắn bảo bệ chính mình.