back to home dude

Nhà vua giận dữ

Nhà vua giận dữ

về Nhà vua giận dữ

Bạn sẽ là nhà vua và cố gắng sống sót thật lâu. Hãy chọn đúng thời điểm để nhảy đến những vật cản tiếp theo và thu thập thật nhiều xu.