back to home dude

Nhà tư bản phiêu lưu 1

Nhà tư bản phiêu lưu 1

về Nhà tư bản phiêu lưu 1

Đã đến lúc bạn trở thành người giàu có nhất! Đầu tư số tiền của bạn vào các công ty khác nhau và tiếp tục thu thêm tiền. Liệu bạn có thể hoàn thành các thử thách đặc biệt?