back to home dude

Nhà thiết kế giày cho Kim

Nhà thiết kế giày cho Kim

Về Nhà thiết kế giày cho Kim

Kim Kardashian đang tìm kiếm một nhà thiết kế giày mới. Bạn có thể giúp cô ấy không? Thiết kế đôi giày và cho cô ấy đánh giá. Có thể người lùn Kim Kardashian sẽ thích mẫu thiết kế của bạn.