back to home dude

Nha sỹ

Nha sỹ

về Nha sỹ

Là nha sỹ, bạn phải giúp răng bệnh nhân trông thật đẹp và sáng bóng. Hãy lấy và sử dụng đồ nghề chính xác.