back to home dude

Nha sĩ khỉ

Nha sĩ khỉ

về Nha sĩ khỉ

Giúp cho nha sĩ nhổ bỏ chiếc răng mụt của chú khỉ này. Nhưng đừng nhổ bỏ những chiếc răng khỏe khác nhé, vì nó sẽ cắn bạn đấy.