back to home dude

Nhà Nghỉ Ma 1: Hồi Sinh

Nhà Nghỉ Ma 1: Hồi Sinh

Về Nhà Nghỉ Ma 1: Hồi Sinh

Có một khách sạn ma mới trong thành phố và bạn rất muốn đến đó. Khách sạn có đầy những vị khách thú vị đã sẵn sàng cho một bữa tiệc. Nhưng thật không may, có một mụ phù thủy xấu xa cũng ở trong khách sạn. Tránh bà ta, tận hưởng một khoảng thời gian thật vui và đừng để mụ phù thủy bắt được bạn!