back to home dude

Nhà máy ma thuật

Nhà máy ma thuật

Về Nhà máy ma thuật

Bạn rất thích những trò chơi đố hình? Vậy còn chờ gì nữa? Đầu tiên, hãy tìm những điểm khác nhau. Sau khi hoàn thành phần 1, bức tranh sẽ thay đổi. Bạn phải xếp lại bức tranh theo đúng thứ tự.