back to home dude

Nhà hàng Miami

Nhà hàng Miami

về Nhà hàng Miami

Bạn vào vai một quản lý của một nhà hàng xinh đẹp bên bờ biển. Mang những món ăn được đặt đến cho khách hàng và hãy luôn làm họ vui vẻ.