back to home dude

Nhà của sói

Nhà của sói

về Nhà của sói

Hãy khám phá những vùng đất mới ở phía tây để mở rộng địa bàn. Bạn có thể làm xây dựng, huấn luyện đội quân và luôn sẵn sàng cho trận chiến. Liệu bạn có thể trở thành người giỏi nhất trong gia đình?