back to home dude

Nguồn năng lượng tinh tế

Nguồn năng lượng tinh tế

về Nguồn năng lượng tinh tế

Hãy để cho năng lượng từ những bông hoa đến các luân xa bằng cách đặt 'mắt' vào đúng vị trí trong trò chơi này.