back to home dude

Nguồn gốc của Ba Tư

Nguồn gốc của Ba Tư

về Nguồn gốc của Ba Tư

Đặt từ 3 hòn đá trở lên cạnh nhau. Phá hủy những chiếc đĩa đá bằng cách để những thứ có biểu tượng trên chiếc đĩa thẳng hàng.