back to home dude

Người xây dựng thành phố 2

Người xây dựng thành phố 2

Về Người xây dựng thành phố 2

Bạn có nhiệm vụ xây một thành phố lớn nhất, đáng khâm phục nhất . Hãy bố trí vị thế của các toà nhà, đảm bảo có đủ năng lượng để hoạt động và có lẽ bạn sẽ trở thành triệu phú.