back to home dude

Người vũ trụ 2023

Người vũ trụ 2023

Về Người vũ trụ 2023

Hãy giết hết tất cả quái vật bằng cách bắn tên, để chúng rơi xuống những đinh ghim hoặc thổi chúng rơi khỏi toà nhà.