back to home dude

Người tuyết Sumo

Người tuyết Sumo

Về Người tuyết Sumo

Hãy ăn tất cả những người tuyết cùng kích cỡ hoặc nhỏ hơn, nhưng hãy tránh những người tuyết lớn hơn.