back to home dude

Người treo 2

Người treo 2

về Người treo 2

Đu từ trái sang phải. Suy nghĩ kỹ trước khi bạn thả tay và phải làm lại từ đầu. Đừng đâm vào vật cản quá nhiều lần!