back to home dude

Người treo 1

Người treo 1

về Người treo 1

Đu dây từ trái qua phải. Đừng đâm vào thứ gì và cố gắng bắt lấy sợi dây đúng lúc. Bạn sẽ hoàn thành đường đua chứ?