back to home dude

Người tránh người máy

Người tránh người máy

về Người tránh người máy

Đôi khi chúng ta không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Tên của trò chơi đã nói lên tất cả. Bạn là một người tránh người máy. Công việc của bạn là tránh những người máy. Chỉ có vậy.