back to home dude

Người tổ chức tiệc cưới

Người tổ chức tiệc cưới

về Người tổ chức tiệc cưới

Trong trò chơi này bạn đóng vai người tổ chức tiệc cưới và bạn đang có một kế hoạch. Hãy lắng nghe nhu cầu của khách hàng và kiểm tra ngân quỹ của bạn.