back to home dude

Người tiêu diệt zombie

Người tiêu diệt zombie

về Người tiêu diệt zombie

Hãy giúp Jake trở thành một doanh nhân thành công. Bạn phải chuẩn bị kĩ, mua đúng vũ khí, ô tô và khởi động du thuyền. Hãy tiêu diệt zombie.