back to home dude

Người thợ mộc 2

Người thợ mộc 2

về Người thợ mộc 2

Một nhiệm vụ khó khăn khác cho người thợ mộc của chúng ta! Bạn nghĩ rằng mình có thể đốn được bao nhiêu gỗ trước khi những cành cây rơi xuống sẽ giết bạn? Chúc bạn may mắn!