back to home dude

Người thép nguy hiểm

Người thép nguy hiểm

về Người thép nguy hiểm

Trước tiên bạn hãy chắc rằng mọi việc an toàn và bắt đầu cuộc phiêu lưu! Hãy tích cóp tiền và những vật dụng cần thiết khác đang dấu trong thùng. Đừng quên rằng kẻ thù đang ẩn náu trong bóng tối và luôn sẵn sàng chiến đấu với bạn.