back to home dude

Người theo dõi đường kẻ

Người theo dõi đường kẻ

Về Người theo dõi đường kẻ

Người theo dõi đường kẻ là trò chơi phản ứng vui nhộn. Hãy theo dõi đường kẻ với trái bóng. Dù đi đường nào, bạn sẽ vượt qua tất cả các chướng ngại vật. Bạn có thể vượt qua họ mà không bị đâm vào các bên không?