back to home dude

Người tập sự

Người tập sự

về Người tập sự

Quản lý cửa hàng và giữ cho khách hàng hài lòng bằng cách thực hiện theo yêu cầu của họ. Kiếm đủ tiền để hoàn thành lượt chơi.