back to home dude

Người sống sót cuối cùng 2

Người sống sót cuối cùng 2

về Người sống sót cuối cùng 2

Một cuộc bùng nổ zombie đang diễn ra. Đừng để bị chúng cắn. Hãy bắn zombie trước khi bị chúng tấn công.