back to home dude

Người sống sót

Người sống sót

về Người sống sót

Hãy chứng minh cho người dân bộ lạc thấy bạn đáng để họ tôn thờ bằng cách hoàn thành cac nhiệm vụ được đặt ra trên hòn đảo nhiệt đới.