back to home dude

Người sói và X-Men 1

Người sói và X-Men 1

về Người sói và X-Men 1

Giúp người sói trong nhiệm vụ ngăn chặn kế hoạch xấu xa của Magneto! Dùng móng vuốt của bạn để xé kẻ thù thành từng mảnh và thu thập những chiếc thẻ chìa khóa để sang được màn chơi tiếp theo. Bạn có thể cứu thế giới một lần nữa không?