back to home dude

Người pha rượu

Người pha rượu

về Người pha rượu

Trong trò chơi này, bạn sẽ là một người pha chế rượu. Hãy làm hài lòng khách hàng.