back to home dude

Người phá hủy lễ Phục sinh

Người phá hủy lễ Phục sinh

Về Người phá hủy lễ Phục sinh

Người phá hủy lễ Phục sinh là trò chơi vui nhộn kết hợp ba trò chơi lại trong lễ Phục sinh. Hãy kết nối những viên ngói giống nhau trong các rổ của lễ Phúc sinh, gà, trứng và thỏ để xóa đi từng dòng kẻ. Nhưng hãy cẩn thận, bạn chỉ có ba cơ hội để sử dụng sự trợ giúp của người phá hủy