back to home dude

Người phá đá

Người phá đá

về Người phá đá

Bắn nổ những quả bóng và cố gắng phá vỡ tất cả đá.