back to home dude

Người nhện kết dính 2

Người nhện kết dính 2

về Người nhện kết dính 2

Bạn linh hoạt như một siêu nhân. Hãy mở rộng mạng nhện và đu từ chỗ này đến những chỗ khác nhằm tránh xa mặt đất.