back to home dude

Người nhện bò tường

Người nhện bò tường

về Người nhện bò tường

Người nhện phải trèo lên nóc của tòa nhà để tiêu diệt kẻ thù! Công việc của bạn là giúp anh ấy tránh được tất cả những vật cản. Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?