back to home dude

Người Nhện bắn mạng nhện

Người Nhện bắn mạng nhện

về Người Nhện bắn mạng nhện

Người hàng xóm Người Nhện thân thiện của bạn đã trở lại. Lần này 5 kẻ xấu đã xuất hiện để bắt Người Nhiện. Rhino, Dock Ock, Electro, Lizard, và Green Goblin đang chờ Người Nhện xuất hiện. Đừng để chúng đến gần. Bắn chúng với mạng nhện của bạn.