back to home dude

Người nhện - Nhảy trên mái nhà

Người nhện - Nhảy trên mái nhà

về Người nhện - Nhảy trên mái nhà

Trong trò chơi này bạn đóng vai người dơi. Những kẻ thù đang muốn ngăn cản bạn trên mái nhà. Loại bỏ tất cả chúng! tập hợp những khối cầu trên đường đi của bạn,