back to home dude

Người ngoài hành tinh về nhà

Người ngoài hành tinh về nhà

về Người ngoài hành tinh về nhà

Một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống sân nhà bạn! Dùng suy nghĩ lôgic của bạn để bắt cậu ta và đưa cậu ta về nhà! Bạn sẽ thu thập được tất cả những ngôi sao trong trò chơi này chứ?