back to home dude

Người ngoài hành tinh Hominid

Người ngoài hành tinh Hominid

về Người ngoài hành tinh Hominid

Hãy đi trong thành phố và bắn kẻ thù