back to home dude

Người ngoài hành tinh 1

Người ngoài hành tinh 1

Về Người ngoài hành tinh 1

Những người ngoài hành tinh nhỏ bé này chỉ muốn ôm mọi người. Cũng có thể hút não họ, nhưng không ai biết được. Bạn có thể nhảy được bao xa? Nhấn chuột vào người ngoài hành tinh để nó nhảy. Nhảy lên nhiều người nhất có thể.