back to home dude

Người nến

Người nến

về Người nến

Cây nến này phải tìm ra câu trả lời tại sao nó lại đặc biệt. Hãy đi giúp anh ấy hoàn thành các nhiệm vụ trong mê cung tối tăm. Bạn có thể thắp sáng nến trong 10 giây.