back to home dude

Người ném bom

Người ném bom

về Người ném bom

Bạn phải ném bom vào tù nhân, và đôi khi bạn sẽ cần sự giúp đỡ của bạn mình. Đầu tiên bạn ném vào anh ấy và sau đó là tù nhân